Puhetulkinta Riitta Perttunen

Puhetulkinta Riitta Perttunen on vuonna 2007 perustettu Vantaalainen yritys, joka tarjoaa tulkkauspalvelua (mkl. vaativa tulkkaus) puhevammaisille henkilöille pääkaupunkiseudulla. Yritys on Kelan hyväksymä palveluntuottaja.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta ja yksilöllistä puhetulkkausta. Kaikessa toiminnassa noudatetaan puhevammaisten tulkin ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta.

Suoritin puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon vuonna 2007 Omnian aikuisopistossa. Perustin samana vuonna yritykseni, mistä lähtien olen toiminut päätoimisena puhevammaisten tulkkina.

Tulkkaus puhevammaisille

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu antaa puhevammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja lisää heidän päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksiaan.

Oikeus tulkkauspalveluun on Suomessa asuvalla henkilöllä, jolla on puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Tulkkauspalvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kirjallisesti Kelalta. Tulkkauspalvelun käyttö on asiakkaalle maksutonta.

 

+358 50 350 5513

riitta.perttunen@luukku.com

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita